Μεγάλη Βρετανία, Λονδίνο - DIF 2016. Συναντήσεις με εταιρείες κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών

ΑΓΓΛΙΑ, 08-03-2016 - 09-03-2016

To Distressed Investment Forum είναι μια εκδήλωση που στόχο έχει να συζητηθούν στρατηγικές προκειμένου να γίνει αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Α. Μιχαλοπούλου,  e-mail: a.michalopoulou@enterpirsegreece.gov.gr.

LOGIN