Παρίσι, Γαλλία - BATIMAT

ΓΑΛΛΙΑ, 06-11-2017 - 10-11-2017

Μια καινούργια έκθεση που έρχεται να καλύψει το κενό της παρουσίασης και ενημέρωσης σχετικά με τα υλικά δόμησης,  πραγματοποιείται στην Κεντρική Ευρώπη για τους κλάδους της Αρχιτεκτονικής και της Κατασκευαστικής βιομηχανίας. Η έκθεση είναι διαχωρισμένη σε 4 τμήματα, ώστε οι επισκέπτες να κατευθύνονται με ευκολία στους τομείς ενδιαφέροντος τους.

LOGIN