Συνέδριο Micro Nano International Conference 2023

Αθήνα, Ελλάδα, 02-11-2023 - 05-11-2023

Ο Οργανισμός Enterprise Greece παραχώρησε την αιγίδα του και θα συμμετάσχει με ομιλία-παρουσίαση της ελληνικής επενδυτικής πρότασης στον κλάδο των ΤΠΕ στο διεθνές συνέδριο Micro Nano που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2023. Το συνέδριο Micro Nano διοργανώνεται από την ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Micro & Nano και βασικός στόχος του είναι να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ακαδημαϊκού χώρου, της έρευνας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας της χώρας προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ανταλλαγή απόψεων και την χάραξη νέων στρατηγικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της Μικρο- και Νανοτεχνολογίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετική πόλη σε όλη την Ελλάδα. Το φετινό, επιστρέφει στην Αθήνα και συνδιοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Micro & Nano, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Η θεματολογία του συνεδρίου εκτείνεται σε όλο το εύρος του πεδίου της Μικρο- και Νανοτεχνολογίας και περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις τόσο πάνω στον σχεδιασμό, την κατασκευή και ανάπτυξη διατάξεων, όσο και των υλικών τους και τις διεργασίες κατασκευής τους. Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στις εφαρμογές τους σε ευρύτερα πεδία όπως τα ηλεκτρονικά νέας γενιάς, οι αισθητήρες, η νανοβιοτεχνολογία και η συλλογή και αποθήκευση ενέργειας. Τις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: e.eliades@eg.gov.gr

LOGIN