Τουρκία, Σμύρνη | Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ 2014

ΤΟΥΡΚΙΑ, 12-11-2014 - 12-11-2014

To Enterprise Greece, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, ο Τουρκικός Οργανισμός DEIK και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συνδιοργανώνουν Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Σμύρνη στις 12 Νοεμβρίου 2014. Η εκδήλωση έχει ως στόχο αφενός την προώθηση του διμερούς εμπορίου, και, δεύτερον την ενίσχυση των επενδυτικών ροών μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα διερευνηθούν ευκαιρίες για τις ελληνικοτουρκικές εμπορικές και επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες. Το φόρουμ θα επικεντρωθεί κυρίως στους τομείς των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού και των ακινήτων, τις κατασκευές και τα δομικά υλικά, τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την ενέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, E-mail: c.angelopoulos@enterprisegreece.gov.gr 

LOGIN