Συνάντηση του ΔΣ του ANIMA στο Ντουμπάι

ΝΤΟΥΜΠΑΙ, 04-03-2017 - 04-03-2017

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΙΜΑ Investment Network και συμμετοχή Πρόεδρου Enterprise Greece, κου Χ. Στάικου, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΑΝΙΜΑ

LOGIN