Διαδικτυακό Επενδυτικό σεμινάριο

ΗΠΑ (διαδικτυακά), 23-03-2021 - 23-03-2021

Διαδικτυακό επενδυτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ (διαδικτυακά), με στόχο την προώθηση της Ελλάδας ως ενός σύγχρονου επιχειρηματικού και επενδυτικού οικοσυστήματος, των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων, των τελευταίων τεχνολογικών τάσεων και επενδύσεων και την ανάδειξη της χώρας ως τεχνολογικού επενδυτικού προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Κ. Γωγώ Μπαρούφη
Τηλ: +30 210 3355787
E: g.baroufi@eg.gov.gr

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN