Διαδικτυακό Επενδυτικό σεμινάριο στην Ολλανδία (tbc)

Ολλανδία, 31-03-2021 - 31-03-2021

Διαδικτυακό επενδυτικό σεμινάριο στην Ολλανδία  σε συνεργασία με το Εμπορικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Χάγη, με στόχο την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο Εφοδοαστικής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Νίκος Στάμου
Τηλ: 210 3355707
E: n.stamou@eg.gov.gr

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN