Επενδυτικό Φόρουμ στις ΗΠΑ

ΗΠΑ (διαδικτυακά), 19-05-2021 - 19-05-2021

Διαδικτυακό επενδυτικό Φόρουμ και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, αποστολή, η οποία διοργανώνεται από την κυβέρνηση της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ, για την προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, στους τομείς των ακινήτων, της φιλοξενίας/τουρισμού, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, της ενέργειας και της καθαρής τεχνολογίας, της υγείας/βιολογικών επιστημών και της αγροτικής παραγωγής/τροφίμων-ποτών. Ο Enterprise Greece συμμετέχει ως ομιλητής, προκειμένου να παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στους παραπάνω τομείς στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
κ. Ηλία Ηλιάδη
Tηλ: +30 210 3355719
E: e.eliades@eg.gov.gr

LOGIN