ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 10 December 2015

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αεροπορικής μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων (οίνων) στην Κορέα, Κίνα και Ιαπωνία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης οίνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Β’ φάσης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών’’, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000 € (πλέον τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς.

LOGIN