ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 15 April 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Παροχή εξειδικευμένων Οικονομικών-Λογιστικών υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE)»

LOGIN