ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 15 November 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης
των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 12/3/2024 έως 15/3/2024 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία»

LOGIN