ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 9 February 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της
αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2022, η οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Απριλίου 2022 στο Βερολίνο της Γερμανίας».

LOGIN