ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 15 May 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη Σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης των εκθεμάτων στις αποθήκες του μεταφορέα, τη θαλάσσια μεταφορά στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την εισαγωγή των εκθεμάτων στην έκθεση, την παράδοση τους στα περίπτερα των εκθετών, καθώς και την επιστροφή μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών στις αποθήκες του μεταφορέα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής τη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών «THE BIG 5 SHOW », η οποία θα πραγματοποιηθεί , από 25 έως 28 Νοεμβρίου 2019 στο Ντουμπάι ων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων»

LOGIN