ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 13 April 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2023, η οποία θα λάβει χώρα από 23 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2023 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

LOGIN