ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 29 December 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης της αποξήλωσης των περιπτέρων και της
απομάκρυνσης υλικών απ ό τον εκθεσιακό χώ ρο , στο π λ αίσ ι ο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Οίνου και Ποτών PROWEIN 2024 , η οποία θα λάβει χώρα από 10 έως 12 Μαρτίου 202 4 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

LOGIN