ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 8 December 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2024, η οποία θα λάβει χώρα από 7 έως 9 Φεβρουαρίου 2024 στο Βερολίνο της Γερμανίας».

LOGIN