ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 2 April 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2024, η οποία θα λάβει χώρα από 28 έως 29 Μαΐου 2024 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας».

LOGIN