ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 6 June 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού «SMM 2024», η οποία θα λάβει χώρα από 3 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2024 στο Αμβούργο, της Γερμανίας».

LOGIN