ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 30 November 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο Απευθείας Ανάθεσης της «ENTERPRISE GREECE», για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη συνεδριακή διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών/κινητής τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας».

LOGIN