ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 5 March 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τροφίμων και επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης «FOOD HOTEL ASIA 2018» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 27 Απρίλιου 2018 στη Σιγκαπούρη.

LOGIN