ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 10 February 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο υποβολή προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω έργων για την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αστάνα του Καζακστάν. :
Α. Έργο δημιουργίας λογοτύπου της εθνικής συμμετοχής στην EXPO 2017 (υποέργο Α),
Β. Έργο εφαρμογής του λογοτύπου που θα επιλεγεί (υποέργο Β)
Γ. Έργο της διαχείρισης των social media στο πλαίσιο της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2017 (υποέργο Γ).
Δ. Έργο εφαρμογής υπάρχοντος λογοτύπου (υποέργο Δ)

LOGIN