ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 6 April 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικών και ηχητικών προγραμμάτων, γραφικών, ειδικών καλλιτεχνικών κατασκευών και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την πλήρη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων υλικών στο Ελληνικό περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που πραγματοποιείται στην Αστανά του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017.

LOGIN