ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 22 January 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2016 η οποία θα λάβει χώρα από 13 έως 15 Μαρτίου 2016 στo Ντίσελντορφ της Γερμανίας. ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.00,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN