ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 30 June 2014

Περίληψη Διακήρυξης Aνοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια μεταφορά) στη Βομβάη της Ινδίας στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ΤΗΕ BIG 5 CONSTRUCTINDIA 2014, η οποία θα λάβει χώρα από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2014.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Διακήρυξης

LOGIN