ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 10 June 2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, μεταφοράς (οδικής και αεροπορικής), διανομής στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφής μέρους των εκθεμάτων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη: α)Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2015 η οποία θα λάβει χώρα από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2015 στην Κολωνία της Γερμανίας και β) στη Διεθνή Έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού HOST 2015 η οποία θα λάβει χώρα από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας.

LOGIN