ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 21 July 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών SIAL PARIS 2014, η οποία θα λάβει χώρα στο Παρίσι, από 19 έως 23.10.2014.

LOGIN