ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 30 July 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια μεταφορά) στο Ντουμπάι στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση BIG 5 SHOW DUBAI 2014, η οποία θα λάβει χώρα από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2014.

LOGIN