ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 5 September 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών κατασκευής, παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της Έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του Ελληνικού περιπτέρου και του εξοπλισμού της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση MEGAVINO 2017, η οποία θα λάβει χώρα από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

LOGIN