ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 5 September 2014

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (οδική & αεροπορική μεταφορά) στο Παρίσι της Γαλλίας στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2014, η οποία θα λάβει χώρα από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2014.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Παροχή διευκρίνισης

LOGIN