ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 23 March 2015

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις ΙΝDEX DUBAI 2015 και BIG 5 MIDDLE EAST STONE 2015, οι οποίες θα λάβουν χώρα από 18 έως 21 Μαΐου 2015 στο Ντουμπάι, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).

LOGIN