ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 14 January 2015

Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την κατασκευή του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – EXPO 2015» στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο Μιλάνο από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN