ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 21 March 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο της κατασκευής και της αποξήλωσης περιπτέρων, στο πλαίσιο επιχειρηματικών συναντήσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις 15-16 Μαΐου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

LOGIN