ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 14 September 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων (θαλάσσια μεταφορά προϊόντων) στο Χόνγκ Κόνγκ στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην παραπάνω έκθεση, ειδικότερα το έργο αφορά την θαλάσσια μεταφορά των εκθεμάτων από τις αποθήκες του αναδόχου με προορισμό τον εκθεσιακό χώρο στο Χόνγκ Κόνγκ. Το φορτίο το οποίο αποτελείται από καλλυντικά και αρώματα καθώς και λοιπό εκθεσιακό υλικό, το οποίο παραλαμβάνει ο ανάδοχος στις αποθήκες του και αναλαμβάνει την παράδοση του στα αντίστοιχα stands των εκθετών. Σημειώνουμε ότι οι εκθέτες πρέπει να παραλάβουν τα εκθέματα τους την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και μέχρι τις 09.00πμ το πρωί.

LOGIN