ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 17 February 2021

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και οπτικοακουστικής βοήθειας στη διοργάνωση δέκα (10) ψηφιακών εκδηλώσεων της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ».

Ειδικότερα, οι βασικές προδιάγραφες για να την εκτέλεση της υπό ανάθεσης υπηρεσίας είναι οι εξής:

  • Πλατφόρμα για ζωντανή αναμετάδοση της εκδήλωσης, την οποία θα διαχειρίζεται η ανάδοχος εταιρεία
  • Διαδικασία εγγραφών, υποχρεωτικά για όλους του συμμετέχοντες. Η λίστα των εγγεγραμμένων, καθώς και η τελική λίστα όσων συμμετείχαν στην εκδήλωση θα πρέπει να είναι στη διάθεση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» ανά πάσα στιγμή.
  • Τεχνική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και οργάνωση της εκδήλωσης.

LOGIN