ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 13 February 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Μεταφοράς και Παράδοσης Εκθεμάτων (αεροπορική μεταφορά οίνων - ποτών) για τις ανάγκες των παρακάτω διεθνών εκθέσεων στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου και 555/ 2008 της Επιτροπής:
- Seoul International Wine & Spirits 2017, 27 έως 29 Απριλίου 2017 στη Σεούλ
- ProWine Asia 2017, 8 έως 11 Μαϊου 2017 στο Hong Kong

LOGIN