ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 2 March 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Αεροπορικής Μεταφοράς και Παράδοσης Οίνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων προβολής κρασιού στην Ιαπωνία στο πλαίσιο του «Προγράμματος προώθησης οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών».

LOGIN