ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 30 July 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποβολής αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης σχετικά με τη διαρρύθμιση χώρων των έξι (6) ορόφων του κτιρίου επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109 στην Αθήνα, με στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό τους και τη δημιουργία επιπλέον κλειστών χώρων γραφείων για υγειονομικούς λόγους.

Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής προσφορών έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 12:00.

LOGIN