ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 6 October 2023

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και συγγραφής μηνιαίου αγγλικού newsletter για ένα έτος στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε..

LOGIN