ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 26 September 2023

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των εταιρικών λογαριασμών της Enterprise Greece στις πλατφόρμες FACEBOOK και LINKEDIN

LOGIN