ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 3 October 2023

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η κατασκευή ενός νέου ιστότοπου, ο οποίος να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου – Enterprise Greece” δηλαδή την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και την προώθηση των υψηλής ποιότητας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε αγοραστές και καταναλωτές.

LOGIN