ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 15 December 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ για την στέγαση των υπηρεσιών της και συγκεκριμένα του κτιρίου επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 109 στην Αθήνα.

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αφορά στους χώρους:

  • του ισογείου καταστήματος (310 τ.μ),
  • του  1ου  υπογείου (αίθουσες συνεδριάσεων, αποθήκες και data room, 250 τ.μ),
  • του 2ο υπογείου (χώροι στάθμευσης, 400 τ.μ),
  • του 1ου ορόφου (310 τ.μ.),
  • του 2ου ορόφου (340 τ.μ.),
  • του 3ου ορόφου (340τ.μ.),
  • του 4ου ορόφου (340 τ.μ.),
  • του 5ου ορόφου (340 τ.μ.) και
  • του 6ου ορόφου (340 τ.μ.)  του προαναφερόμνεου κτιρίου της εταιρείας.

LOGIN