ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 11 June 2021

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς από εξειδικευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο για την σύναψη σύμβασης α) παροχής τεχνικής λύσης Virtual Data Room (VDR) και β) υπηρεσιών υποστήριξης γύρω από τη λειτουργία του προσφερόμενου VDR.

LOGIN