ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 29 December 2020

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, προτίθεται να δημιουργήσει παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων σε μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις για την προώθηση εξαγωγών σημαντικής έντασης.

Για τον σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κατάρτιση λίστας των επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν την ομάδα των αποδεκτών τέτοιου είδους υπηρεσιών.

Το αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση λίστας 50 επιχειρήσεων που θα αποτελούν αποδέκτες των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

LOGIN