ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 1 March 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την μέτρηση αποτελεσματικότητας της γ΄φάσης του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»

LOGIN