ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 1 March 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη σύνταξη του φακέλου της αίτησης ανανέωσης για ένα έτος του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών 2015-2017» του Enterprise Greece και την υποβολή του στο Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

LOGIN