ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 4 February 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ειδικό μέτρο α) στήριξης και ενημέρωσης στα κράτη μέλη και β) στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023.

LOGIN