ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 22 June 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών σχεδιασμού και διοργάνωσης ενημερωτικού ταξιδίου Ελλήνων δημοσιογράφων σε μονάδα παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας.

LOGIN