ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 1 June 2023

Αντικείμενο Πρόσκλησης είναι η υποβολή πρότασης για:
• Εκπαιδευτικό μοντέλο – πλάνο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό περιβάλλον εκπαίδευσης που θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες
• Εμπεριστατωμένη θεματολογία, η οποία δύναται να περιλαμβάνει μέρος ή εμπλουτισμένο εύρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την προαναφερόμενη θεματολογία
• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και διάρκεια εκπαίδευσης
• Αναλυτικό πρόγραμμα
• Μέγεθος διαδικτυακών «τάξεων»
• Ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα λεκτικής και οπτικής αλληλεπίδρασης, ή/και συνομιλίας μέσω κειμένου. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της σύγχρονης συνομιλίας, να γίνονται ερωτήσεις, να δημοσιεύονται διαδραστικές δημοσκοπήσεις κ.λ.π.

LOGIN