ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 10 December 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της εταιρείας και ιδίως σε ό, τι αφορά στα εξής αντικείμενα:

  • Σύνταξη και υποβολή προϋπολογιστικών/απολογιστικών στοιχείων και σχετικών αναφορών
  • Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού, συλλογή, επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και εκπόνηση αναλύσεων
  • Προετοιμασία αναφορών που απορρέουν από την ένταξη της Εταιρείας στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

LOGIN