ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 8 February 2022

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της δημιουργίας νέων υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην εξαγωγική τους δραστηριότητα,
προγραμματίζει να υλοποιήσει σειρές σεμιναρίων με τη παρακάτω θεματολογία:

  1. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και δράσεις προώθησης προϊόντων – Στόχοι, ενδεδειγμένη προετοιμασία επιχείρησης και προϊόντων και τρόπος υλοποίησης για βέλτιστα αποτελέσματα (Συνολικής Διάρκειας μέχρι 6 ώρες) [πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα]
  2. Η διαπολιτισμική προσέγγιση των αγορών - Εξοικείωση με το επιχειρηματικό πρωτόκολλο (business etiquettes) του διαφορετικής κουλτούρας πελάτη – στόχου (Συνολικής Διάρκειας μέχρι 6 ώρες) [δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα]

LOGIN